Zarząd

Silvana Gómez Mercado
Dyrektor CKL / Prezes zarządu
Justyna Burda
Dyrektor CKL / Wiceprezes Zarządu
Monika Sledz-Pacheco
Dyrektor CKL / Dyrektor Sponsoring
Ivan García
Dyrektor CKL / Dyrektor Wydarzenia