Nasza wizja & misja

Nasza wizja

Być miejscem spotkań kultury polskiej z latynoamerykańską, poprzez stworzenie przestrzeni do wzajemnego kontaktu i współdziałania.

 Nasza misja

Opracowanie sposobów dostępu do rozpowszechniania dziedzictwa wizualnego, audiowizualnego i zmysłowego wywodzących się z kultury latynoamerykańskiej w Polsce.

 Nasze cele

1. Zaoferowanie wszystkim zainteresowanym miejsca do spotkań, rekreacji i różnych form ekspresji kultury latynoamerykańskiej.

2. Przyczynienie się do konsolidacji i waloryzacji tożsamości kulturowej Latynoamerykanów poprzez wiedzę i zrozumienie korzeni, historii i różnorodności kulturowej.

3. Generowanie doświadczenia w społeczności polskiej i europejskiej kultury globalnej, która Będzie zachęcać do rozpoznania wspólnych i odróżniających je cech ze społecznością latynoamerykańską.

4. Zgromadzenie społeczności latynoamerykańskiej, która żyje w Polsce.

KRS: 0000552737 .  REGON: 3613578811  .  NIP: 9452184055