Rada Nadzorcza

Prof. dr. hab. Bogdan Szlachta
Rada dyrektorów
Prof.dr.hab. Władysław Miodunka
Rada dyrektorów
dr. hab. Nina Pluta-Podleszańska
Rada dyrektorów
dr. Karol Derwich
Rada dyrektorów
dr. Anna Kaganiec-Kamieńska
Rada dyrektorów
Mg. Patrycja Satora
Rada dyrektorów
Mg. Ania Łukaszewicz-Derwich
Rada dyrektorów