O nas

Wspólny wysiłek grupy Latynoamerykanów żyjących w Polsce, oraz grupy miłośników Ameryki Łacińskiej umożliwił stworzenie Centrum Kultury Latynoamerykańskiej. Naszym głównym założeniem jest badanie dziedzictwa kulturowego Ameryki Łacińskiej, jako integralnej i żywej części świata. Chcemy przyczynić się do rozpowszechnienia się wiedzy na ten temat wśród Polaków, oraz wesprzeć tworzenie się więzi przyjaźni i współpracy między społecznościami, polską i latynoamerykańską.

Naszym pierwszym pomysłem było stworzenie Centrum Kultury Latynoamerykańskiej, które Będzie wspólną przestrzenią, oraz miejscem spotkań społeczności i organizacji latynoskich w Polsce i w Europie. Taka wspólna przestrzeń pozwoli nam na rozpowszechnienie wiedzy na temat bogatej spuścizny historycznej, rzeczywistości politycznej, gospodarczej, społecznej i kulturowej Latynosów żyjących na całym świecie.

Być miejscem spotkań kultury polskiej z latynoamerykańską, poprzez stworzenie przestrzeni do wzajemnego kontaktu i współdziałania.

Opracowanie sposobów dostępu do rozpowszechniania dziedzictwa wizualnego, audiowizualnego i zmysłowego wywodzących się z kultury latynoamerykańskiej w Polsce.

  1. Zaoferowanie wszystkim zainteresowanym miejsca do spotkań, rekreacji i różnych form ekspresji kultury latynoamerykańskiej.
  2. Przyczynienie się do konsolidacji i waloryzacji tożsamości kulturowej Latynoamerykanów poprzez wiedzę i zrozumienie korzeni, historii i różnorodności kulturowej.
  3. Generowanie doświadczenia w społeczności polskiej i europejskiej kultury globalnej, która Będzie zachęcać do rozpoznania wspólnych i odróżniających je cech ze społecznością latynoamerykańską.
  4. Zgromadzenie społeczności latynoamerykańskiej, która żyje w Polsce.