Pokaz filmu „Runasimiwan Kawsay /Living Quechua”

 

Pokaz filmu „Runasimiwan Kawsay /Living Quechua”

Zapraszamy na pokaz wielokrotnie nagradzanego filmu krótkometrażowego „Living Quechua”!

Po projekcji połączymy się z reżyserką, Christine Marie Mladic Janney.

O filmie:
Pierwszym językiem głównej bohaterki Elvy jest quechua, ale po opuszczeniu Peru i osiedleniu się w Stanach Zjednoczonych, to hiszpański i angielski okazał się niezbędny do przetrwania. Mimo, że quechua, język ludności rdzennych Ameryki Południowej, nadal można usłyszeć na całym świecie – głównie dzięki procesom migracyjnym, UNESCO i inne organizacje zaliczają go do grupy języków zagrożonych.
Teraz, w wieku 70 lat, Elva postanawia zaangażować się w ratowanie quechua wśród społeczności zamieszkujących Nowy Jork. Kamera bacznie śledzi jej zmagania.

Elva Ambía’s first language is Quechua, but when she left her town in Peru as a young woman to find work in the United States, speaking Spanish and English became critical for her to survive.While Quechua–a language indigenous to South America–continues to be spoken around the world as a result of such migration stories, UNESCO and other initiatives recognize it as an endangered language. Now in her seventies, Elva decides to help cultivate a Quechua-speaking community in New York City. „Runasimiwan Kawsay” follows Elva through the challenges and successes of trying to keep Quechua alive.

El idioma nativo de Elva Ambía Rebatta es el quechua, pero cuando era joven y salió del Perú para buscar trabajo en EEUU, hablar el español y el inglés resultó crítico para sobrevivir. Aunque el quechua—un idioma indígena de sudamérica—aún es hablado alrededor del mundo como resultado de estas historias de migración, la UNESCO y otras iniciativas lo reconocen como un idioma en peligro. Ahora, con más de setenta años, Elva decide cultivar una comunidad quechuahablante en la ciudad de Nueva York. „Runasimiwan Kawsay” sigue a Elva tras los desafíos y éxitos de intentar mantener el quechua como idioma vivo.

Więcej informacji: www.livingquechua.com

Film po hiszpańsku/quechua z angielskimi napisami.

Facebook Event:

eventoFBquechua